Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Prečítajte si Reklamačný poriadok nášho e-shopu.

V našom vzdelávacom centre Cielene a eshope cielene.shop sa snažíme denne poskytovať služby na najvyššej úrovni. Avšak, stále sme len ľudia a môže sa stať, že niečo neprebehne tak, ako sme plánovali. Čo robiť v prípade nezrovnalostí?

Reklamácie tovaru a postup pri vrátení

Produkty zakúpené v našom internetovom obchode majú štandardnú záručnú lehotu 24 mesiacov.
V prípade reklamácie nás kontaktujte čo najskôr e-mailom na adresu info@cielene.sk alebo telefonicky na čísle 0902/939 902, prípadne 0907/700 528 v pracovné dni. Ak ide o nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru, ktorý bol zaslaný fyzicky, je potrebné nám to oznámiť do piatich pracovných dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie budú akceptované len za predpokladu, že kupujúci preukáže, že vady boli prítomné už pri prevzatí zásielky.
Ak  ste si od nás fyzicky zakúpili tovar, ktorý chcete reklamovať, kontaktujte nás vopred a až následne reklamovaný tovar zašlite na adresu: Cielene, Sládkovičova 2 81106 Bratislava – Staré Mesto.
Reklamácie budú vybavené čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od ich uplatnenia. O výsledku reklamácie budete informovaní e-mailom. Pri identifikácii vady postupujeme podľa zákonov Občianskeho zákonníka. Vybavenie reklamácie môže zahŕňať opravený tovar, výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny, poskytnutie zľavy z ceny tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť uplatnené písomne alebo e-mailom. Lehota na odstúpenie sa považuje za splnenú, ak bolo oznámenie odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy je potrebné vrátiť tovar na adresu: Cielene, Sládkovičova 2, 81106 Bratislava – Staré Mesto. Odporúčame zaslať tovar ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Kúpnu cenu Vám vrátime do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri platbe. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie zákazník.
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Z tohto dôvodu nie je možné reklamovať zvukové záznamy, obrazové a textové záznamy, zvukovoobrazové záznamy a elektronicky zaslané dokumenty. Na e-shope cielene.shop teda nie je možné reklamovať a odstúpiť od zmluvy pri elektronických produktoch, teda:

  • Múdre predplatné,
  • Autorské testy Cielene,
  • Sady riešených testov,
  • Webináre,
  • Infostretnutia,
  • Video kurzy.

Pri faktických chybách elektronického tovaru, t. j. chyba v riešení alebo zadaní testu alebo učebných materiálov nám, prosím, pošlite konkrétnu chybu s označením zakúpeného obsahu (napríklad: Test zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností VSJP8.L.6 – chyba v riešení úlohy 23 + zdôvodnenie chyby) na mailovú adresu info@cielene.sk. V takomto prípade chybu preverí Metodické centrum Cielene do 5 pracovných dní. V prípade, že Metodické centrum Cielene zistí, že zákazník poukazuje na faktickú chybu, bude mu poskytnutá kompenzácia v podobe zľavového kódu do cielene.shop v hodnote reklamovaného obsahu.

Nakladanie s vašimi reklamáciami a odstúpením od zmlúv nám pomáha zlepšiť naše služby a poskytovať lepšie vzdelávacie prostredie. Ďakujeme za dôveru a spoluprácu.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@cielene.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom Cielene EXAMS, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O. Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Ďakujeme, že nás posúvate vpred a pomáhate nám zlepšovať kvalitu našich služieb.

Cielene.shop

Múdry e-shop so vzdelávacími materiálmi, autorskými testami, Prijímačkami nanečisto, riešeniami testov z prijímacích pohovorov, vzdelávacími webinármi, ale aj s inteligentným humorom.

Kontaktujte nás

Cielene | Vzdelávacie centrum
Sládkovičova 2
811 06 Bratislava

0910/902 315
info@cielene.shop

Otváracie hodiny

Infolinka / Whatsapp:
PO – NE 7:00 – 21:00
Pobočka:
PO – PI 10:00 – 18:00