Zásady ochrany
osobných údajov

Prečítajte si, ako zaobchádzame s osobnými údajmi našich zákazníkov.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.cielene.shop.
Spoločnosť Cielene Exams, s.r.o., sídlom Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava (ďalej len Cielene) rešpektuje súkromie návštevníkov stránky www.cielene.shop a dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 a zákona 18/2018 Z.z. NR SR. Je podstatné, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a bezpečne. Máte nárok požiadať Cielene o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu či výmaz v prípade, ak sú udelené na základe Vášho súhlasu. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú dát zbieraných spoločnosťou Cielene a spôsoboch ich využitia.
Cielene zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dáte ako používateľ našej stránky www.cielene.shop svoj dobrovoľný súhlas. Cielene bude uchovávať všetky Vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Cielene, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Cielene, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov stránky a aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.
Vyjadrením Vášho dobrovoľného súhlasu je napr. vyplnenie online formulára na stránke www.cielene.shop alebo externých stránkach (napr. Google, Mailchimp). Vašu zadanú e-mailovú adresu môžeme použiť na administratívne a iné ako marketingové účely (napr. na zaslanie upozornenia o významných zmenách týkajúcich sa Cielene alebo za účelom zlepšovania služieb zákazníkom).

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Objednávka a doručovanie produktov:
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z objednávkových formulárov na stránke, Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané podľa podmienok uvedených v samotných formulároch a všeobecne záväzných podmienkach platných pre daný produkt. Prepojenie na tieto podmienky sa nachádza priamo vo formulároch.

Marketingové účely:
Naša internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a Facebook. Môžu byť nastavené cookies vo vašom prehliadači. Bez výslovného súhlasu našich používateľov údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nebudú použité na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi. Rovnako sú prepojené Google Analytics s Google Search Console a Adwords.
Prepojenie na Facebook poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Ak chcete zabrániť sociálnej sieti Facebook, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na našu stránku.
Politika ochrany osobných údajov – Google
Politika ochrany osobných údajov – Facebook

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: httpssss://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať nás o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu. Naším právom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie alebo by boli ťažko získateľné.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť, budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovaným spôsobom zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Súbory cookie

Informujeme Vás, že pri návšteve našich webových stránok, využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Pri návšteve stránok www.cielene.sk, môžeme do vášho počítača odoslať jeden alebo viac súborov cookies (malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov), ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Používame tak dočasné (session), ako trvalé (persistent) cookies. Trvalý súbor cookies zostáva na vašom pevnom disku po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité vašim prehliadačom pri ďalších návštevách stránok. Tento typ cookies je možné odstrániť pomocou krokov z nápovedy vášho prehliadača. Session cookie je dočasný súbor, ktorý zmizne po zatvorení prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, alebo obmedziť, kedy je súbor cookie odoslaný. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Záväzok ohľadom zabezpečenia dát

Cielene používa komerčne primerané fyzické, manažérske a technické záruky na zachovanie integrity a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Akonáhle obdržíme informácie, ktoré ste odoslali, vynaložíme komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov. Ak sa dozvieme o porušení bezpečnostných systémov, môžeme sa pokúsiť Vás informovať elektronickou cestou, aby ste mohli podstúpiť náležité ochranné opatrenia. Cielene rovnako môže uverejniť oznámenie o narušení bezpečnosti na našich stránkach.

Spracovanie Vašich osobných údajov

Prostredníctvom objednávkového formulára na našej stránke a e-mailovej komunikácie zabezpečujúcej chod e-shopu spracovávame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje Meno a priezvisko,
adresa,
telefonický kontakt, email
Účel spracovania Evidencia objednávky, poslanie doručovacou spoločnosťou
Doba spracovania Po dobu 1 roka od objednávky

Právny titul

Zákonná povinnosť

Osobné údaje Meno a priezvisko zákonného zástupcu,
adresa bydliska,
telefonický kontakt, email,
meno a priezvisko žiaka, škola a trieda,
číslo bankového účtu
Účel spracovania Účtovná evidencia
Doba spracovania Po dobu 10 rokov od podania daňového priznania za príslušný rok

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.
Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Námietky

Ak máte pocit, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese Cielene Exams, s.r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava alebo na mail: shop@cielene.sk.

Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.7.2023.

Cielene.shop

Múdry e-shop so vzdelávacími materiálmi, autorskými testami, Prijímačkami nanečisto, riešeniami testov z prijímacích pohovorov, vzdelávacími webinármi, ale aj s inteligentným humorom.

Kontaktujte nás

Cielene | Vzdelávacie centrum
Sládkovičova 2
811 06 Bratislava

0910/902 315
info@cielene.shop

Otváracie hodiny

Infolinka / Whatsapp:
PO – NE 7:00 – 21:00
Pobočka:
PO – PI 10:00 – 18:00