Zľava!

Prijímačky nanečisto z matematiky pre piatakov 6 TERMÍNOV

Original price was: 114,00 €.Current price is: 99,00 €.

Prijímačky nanečisto z matematiky pre piatakov – šesť plánovaných termínov nácviku prijímacích pohovorov.

Osobne: 25.2., 24.3., 21.4. v čase 10:30 – 11:45 na FCHPT STU, Radlinského 1, Bratislava
Online: 18.2., 17.3., 14.4. v čase 10:30 – 11:45 prostredníctvom aplikácie Zoho

Inštrukcie k Prijímačkám nanečisto posielame účastníkom mailom najneskôr tri dni pred plánovaným termínom.

Popis

Prijímačky na osemročné gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov piatych ročníkov ZŠ. Obsahom prijímacích testov je učivo 3. – 5. ročníka ZŠ z matematiky. Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 5. ročníka ZŠ sú stavané rôzne, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z osemročných gymnázií – raz je prijímačkový test krúžkovací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy hodnotíme len postup a inokedy zas zápis aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi a odborníkmi z praxe sme pripravili testy, na ktorých si nádejní gymnazisti precvičia aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované riešenia každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina prijímacích pohovorov.

Termíny:
M5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 10:30 – 11:45
M5.PN.2 | Nedeľa 25.2. 10:30 – 11:45
M5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 10:30 – 11:45
M5.PN.3 | Nedeľa 24.3. 10:30 – 11:45
M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 10:30 – 11:45
M5.PN.4 | Nedeľa 21.4. 10:30 – 11:45

V prípade, že si vyberiete balíček všetkých termínov Prijímačiek nanečisto a niektorého (niektorých) termínov sa nemôžete zúčastniť, pošleme Vám prijímací test na osemročné gymnázium z matematiky na samostatné vypracovanie v domácom prostredí aj s termínom, dokedy nám musíte poslať test s riešením. Žiaka vtedy vieme zahrnúť do výsledkovej listiny aj s ostatnými účastníkmi.

Možno by sa Vám páčilo…