Múdre predplatné zo slovenčiny SJ8 časť 1/6

35,00 

Kompletný balík učiva a testov zo slovenského jazyka a literatúry určený na domácu prípravu žiakov 8. alebo 9. ročníka na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium.

Časť: 1/6
Autor: Cielene

Popis

Múdre predplatné SJ8 predstavuje balík teórie, autorských cvičení a testov zo slovenčiny určený k domácej príprave žiakov 8. alebo 9. ročníka ZŠ na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium. Zadania obsahujú učivo vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch, najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou každého zadania a testu zo slovenčiny je vysvetľujúce riešenie, vďaka ktorému dokáže žiak (príp. rodič) jednoducho pochopiť postup / úvahu / dôvod, akým sa autor k riešeniu dopracoval alebo prečo napríklad iná odpoveď nie je správna.
Príprava na bilingválne gymnázium s Múdrym predplatným zo slovenčiny je rozplánovaná našimi odborníkmi na šesť mesiacov (6 častí) tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.
Časť: 1

Obsah:

  • učebný plán na 1 mesiac
  • 2 x vysvetlenie tém vyskytujúcich sa na prijímačkách na bilingválne gymnázium
  • 2 x sada úloh na preverenie vedomostí z prebraných tém + 2 x riešenie s vysvetlením
  • 2 x autorský test Cielene + 2 x vysvetľujúce riešenie
  • 2 x reálny test z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium + 2 x vysvetľujúce riešenie

Po úhrade produktu (prostredníctvom online platobnej brány / prevodom) obdržíte e-mail s pätnástimi PDF dokumentami.

Našli ste v zadaniach alebo riešeniach chybu? Nestáva sa to, ale šanca limitne blízka nule tam je. Napíšte nám na info@cielene.shop a ako odmenu Vám dáme poukaz na test zadarmo.

Možno by sa Vám páčilo…