Test zo slovenčiny SJ8.C.4

3,90 

Cvičný prijímací test na bilingválne gymnázium zo slovenského jazyka a literatúry s vysvetľujúcim riešením.
PDF formát.

Autor: Cielene
Počet otázok: 34
Čas na vypracovanie: 60 minút

Popis

Prijímací test zo slovenčiny pre ôsmakov a deviatakov hlásiacich sa na bilingválne gymnázium je vytvorený odborníkmi vzdelávacieho centra Cielene s vysvetľujúcim riešením. Vysvetľujúce riešenie prevedie žiaka (príp. rodiča) celým postupom správneho riešenia testu zo SJL, úvahami a dôvodmi, prečo konkrétne odpovede sú alebo nie sú správne.

  • test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ slúži na nácvik prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium
  • vhodný aj pri príprave na Testovanie 9 (Monitor) zo slovenčiny
  • obsahuje 34 otázok
  • čas na vypracovanie 60 minút
  • po úhrade produktu (prostredníctvom online platobnej brány / prevodom) obdržíte e-mail s dvoma PDF dokumentami – samotným testom a jeho vysvetľujúcim riešením

Našli ste v zadaní alebo riešení testu chybu? Nestáva sa to, ale šanca limitne blízka nule tam je. Napíšte nám na info@cielene.shop a ako odmenu Vám dáme poukaz na ďalší test zadarmo.

Možno by sa Vám páčilo…