Test zo slovenčiny SJ5.C.4

3,90 

Cvičný prijímací test na osemročné gymnázium zo slovenčiny s vysvetľujúcim riešením. Test je vhodný aj pri príprave na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry.
PDF formát.

Autor: Cielene
Počet otázok: 32
Čas na vypracovanie: 60 minút

Popis

Prijímací test zo slovenčiny pre piatakov hlásiacich sa na osemročné gymnázium je vytvorený odborníkmi vzdelávacieho centra Cielene s vysvetľujúcim riešením. Vysvetľujúce riešenie prevedie žiaka (príp. rodiča) celým postupom správneho riešenia testu zo SJL, úvahami a dôvodmi, prečo konkrétne odpovede sú alebo nie sú správne.

  • test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ slúži na nácvik prijímacích pohovorov na osemročné gymnázium
  • vhodný aj pri príprave na Testovanie 5 (Monitor) zo slovenčiny
  • obsahuje 32 otázok
  • čas na vypracovanie 60 minút
  • po úhrade produktu (prostredníctvom online platobnej brány / prevodom) obdržíte e-mail s dvoma PDF dokumentami – samotným testom a jeho vysvetľujúcim riešením

Našli ste v zadaní alebo riešení testu chybu? Nestáva sa to, ale šanca limitne blízka nule tam je. Napíšte nám na info@cielene.shop a ako odmenu Vám dáme poukaz na ďalší test zadarmo.

Možno by sa Vám páčilo…