Múdre predplatné z všeob. štud. predpokladov a jazyk. schopností VŠJP8 časť 6/6

35,00 

Kompletný balík učiva a testov z VŠP a VJS určený na domácu prípravu žiakov 8. alebo 9. ročníka na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium.

Časť: 6/6
Autor: Cielene

Popis

Múdre predplatné VŠJP8 predstavuje balík teórie, autorských cvičení a testov určený k domácej príprave žiakov 8. alebo 9. ročníka ZŠ na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium. Zadania obsahujú učivo vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch, najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky zo všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a všeobecných jazykových schopností (VJS). Súčasťou každého zadania a testu z VŠP a VJS je vysvetľujúce riešenie, vďaka ktorému dokáže žiak (príp. rodič) jednoducho pochopiť postup / úvahu / dôvod, akým sa autor k riešeniu dopracoval alebo prečo napríklad iná odpoveď nie je správna.
Príprava na bilingválne gymnázium z VŠP a VJS s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na šesť mesiacov (6 častí) tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.
Časť: 6

Obsah:

  • učebný plán na 1 mesiac
  • 2 x vysvetlenie tém vyskytujúcich sa na prijímačkách na bilingválne gymnázium
  • 2 x sada príkladov na preverenie vedomostí z prebraných tém + 2 x riešenie s vysvetlením
  • 2 x autorský test Cielene + 2 x vysvetľujúce riešenie
  • 2 x reálny test z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium + 2 x vysvetľujúce riešenie

Po úhrade produktu (prostredníctvom online platobnej brány / prevodom) obdržíte e-mail s pätnástimi PDF dokumentami.

Našli ste v zadaniach alebo riešeniach chybu? Nestáva sa to, ale šanca limitne blízka nule tam je. Napíšte nám na info@cielene.shop a ako odmenu Vám dáme poukaz na test zadarmo.

Možno by sa Vám páčilo…