Zľava!

Prijímačky nanečisto z VŠP & VJS pre ôsmakov a deviatakov 6 TERMÍNOV

Original price was: 114,00 €.Current price is: 99,00 €.

Prijímačky nanečisto z VŠP & VJS pre ôsmakov a deviatakov – šesť plánovaných termínov nácviku prijímacích pohovorov.

Osobne: 25.2., 24.3., 21.4. v čase 12:30 – 13:45 na FCHPT STU, Radlinského 1, Bratislava
Online: 18.2., 17.3., 14.4. v čase 13:00 – 14:15 prostredníctvom aplikácie Zoho

Inštrukcie k Prijímačkám nanečisto posielame účastníkom mailom najneskôr tri dni pred plánovaným termínom.

Popis

Prijímačky na bilingválne gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ. Obsahom prijímacích testov sú otázky zo všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností, ktoré sú mimo štandardných osnov ZŠ. Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sú stavané rôzne, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z bilingválnych gymnázií – obsahujú časti overujúce VŠP (logika, krátke slovné úlohy, grafy, čítanie s porozumením, …), časti venúce sa VJS (preklad z cudzích textov, latinčina, synonymá, antonymá, predložky…) i všeobecný prehľad. V spolupráci s odborníkmi z praxe sme pripravili testy, na ktorých si nádejní študenti bilingválneho gymnázia precvičia aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované riešenia každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina prijímacích pohovorov.

Termíny:
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 13:00 – 14:15
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 12:30 – 13:45
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 13:00 – 14:15
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 12:30 – 13:45
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 13:00 – 14:15
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 12:30 – 13:45

V prípade, že si vyberiete balíček všetkých termínov Prijímačiek nanečisto a niektorého (niektorých) termínov sa nemôžete zúčastniť, pošleme Vám prijímací test na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS na samostatné vypracovanie v domácom prostredí aj s termínom, dokedy nám musíte poslať test s riešením. Žiaka vtedy vieme zahrnúť do výsledkovej listiny aj s ostatnými účastníkmi.

Možno by sa Vám páčilo…